Ognisko Sycharowskie w Strumieniu – ul. 1 Maja 9

 

«Nawiedzi Nas z wysoka Wschodzące Słońce, by oświecić tych, co w mroku i cieniu śmierci mieszkają» Łk 1,78-79

„(…) przyjście Mesjasza, to przede wszystkim, pojawienie się światła. Światłości, która oświetli tych, którzy żyją w ciemnościach, w cieniu zmarłych, czyli nas. Gdybyśmy tylko w pełni uświadomili sobie, że Dzieciątko Jezus przychodzi rozjaśnić nasze życie, prowadzić nas, wskazać nam słuszną drogę…! Obyśmy pozwolili, żeby nas prowadził zgodnie z jego pragnieniami i nadzieją, jaką w nas pokłada!”
Rev. D. Ignasi FABREGAT i Torrents 

Pięknego czasu Świąt Narodzenia naszego Wybawiciela, naszej Nadziei.